Kunhal Lakhiani
Our Own ,Al Warqa
All India Rank (2009) : 4967
Reg. Number : 1187191

Anish Morakhia
Abu Dhabi Indian School
All India Rank (2009) : 7996
Reg. Number : 1187090

Steve Thomas
Indian High School , Dubai
All India Rank (2011) : 3349
Reg. Number : 2146093

Anant Subramanian
DPS , Sharjah
All India Rank (2012) : 9104
Reg. Number : 2153122

Dhananjay Kamat
DPS , Sharjah
All India Rank (2013) : 3578
Reg. Number : 2068053

Akshay Murali
DPS , Sharjah
All India Rank (2013) : 11528
Reg. Number : 2068023

Manas George
Indian High School , Dubai
All India Rank (2014) : 10347
Reg. Number : 3035032

Mohammed Wajihuddin Omar
DPS , Sharjah
All India Rank (2014) : 19011
Reg. Number : 3035002

Vasista Ayyagari
Abu Dhabi Indian School
All India Rank (2015) : 10505
Reg. Number : 6007246

Sarim Hasan
Abu Dhabi Indian School
All India Rank (2009) : 8127
Reg. Number : 1187036

Kevin Sebastian
Our Own , Al Warqa
All India Rank (2011) : 2694
Reg. Number : 2146027

Jawalant Mehta
Our Own , Al Warqa
All India Rank (2011) : 7223
Reg. Number : 2146029

Siddharth  Mahajan
Abu Dhabi Indian School
All India Rank (2012) : 15450
Reg. Number : 2153134

Priyank Gupta
DPS , Dubai
All India Rank (2013) : 5057
Reg. Number : 2068013

Taranpal Singh Bedi
DPS , Sharjah
All India Rank (2014) : 4234
Reg. Number : 3035019

Krish Vadodaria
Our Own , Al Warqa
All India Rank (2014) : 14594
Reg. Number : 3035076

Manda Sashank
Our Own High School, Shj
All India Rank (2015) : 5437
Reg. Number : 5003115

Sanjayan Pradeep
Our Own , Al Warqa
All India Rank (2014) : 12156
Reg. Number : 3034026

Anish Morakhia
Abu Dhabi Indian School
All India Rank (2009) : 7996
Reg. Number : 1187090

Guru Prasad Raghava
DPS , Sharjah
All India Rank (2011) : 3284
Reg. Number : 2146159

Murtaza Safdari
Indian High School , Dubai
All India Rank (2012) : 3038
Reg. Number : 2153066

Sylvester Jerome Dsouza
Abu Dhabi Indian School
All India Rank (2012) : 18118
Reg. Number : 2153155

Parth Garg
Our Own , Sharjah
All India Rank (2013) : 6789
Reg. Number : 2068042

Devank Tyagi

DPS , Sharjah
All India Rank (2014) : 4477
Reg. Number : 3035021

Muhammad Zashin Nadeer
Indian High School, Dubai
All India Rank (2014) : 14657
Reg. Number : 3035033

Varun Agarwal
AIPS, Auh
All India Rank (2015) : 6465
Reg. Number : 3034012

Akash Rao
Our Own High School, Shj
All India Rank (2015) : 15576
Reg. Number : 3034041

Meccademia